Via de SLIM-regeling de leerkosten van bij- en omscholing bekostigen.

Via de SLIM-regeling kunnen werkgevers in het mkb en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector de leerkosten van bij- en omscholing bekostigen. Aanvragen voor het derde tijdvak, tot 31 maart om 17.00 uur, kunnen nu worden ingediend.

Het gaat hierbij om subsidiabele bedragen van minimaal 5000 euro, met een subsidie van 60 procent voor het mkb (80 procent voor kleinbedrijven) tot een maximum van 24.999 euro (20.000 voor landbouwbedrijven). Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van 5.000 euro niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk 2.700 euro.

Er is in 2021 opnieuw 48 miljoen euro vrijgemaakt voor de subsidieregeling Stimulering Leren In Mkb (SLIM), die erop is gericht om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren.

Vergoeding activiteiten
Voor de volgende activiteiten kunnen ondernemingen SLIM-subsidie aanvragen:

 • De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

SLIM-subsidie aanvragen
Aanvragen kunt u indienden via het e-portaal van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de aanvraag moet u de volgende zaken opgeven:

 • Een mkb-verklaring en organisatiegegevens
 • Informatie over het scholingsinitiatief
 • Sectorgegevens (SBI-code KvK)
 • Over welke regio het gaat
 • Een omschrijving van de activiteiten aan de hand van de bijlage activiteitenplan
 • Of en zo ja welke inkomsten u verwacht van de activiteiten
 • Kostenoverzicht van de activiteiten
 • De bijlagen:
– Mkb-verklaring
, – De-minimisverklaring, 
– Activiteitenplan
, – Begroting.

Binnen 22 weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. Uitvoering van Beleid beoordeelt de einddeclaratie binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie. Het daadwerkelijke subsidiebedrag ontvangt u nadat uw einddeclaratie is goedgekeurd. Er worden in het kader van deze subsidieregeling geen voorschotten verstrekt.

De volledige subsidieregeling is hier te lezen in de Staatscourant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *