De Wtl-beschikking: staat het Loonkostenvoordeel aangevinkt in jouw salarispakket?

Jaarlijks ontvangen werkgevers eind maart de voorlopige Wtl-beschikking. Hierin staat voor welke werknemer(s) er recht is op het Loonkostenvoordeel, het Lage-inkomensvoordeel en het jeugd-LIV. Belangrijk is dat deze goed wordt gecontroleerd en dat mogelijke correcties voor 1 mei zijn doorgevoerd. Uiterlijk 31 juli stuurt de Belastingdienst namelijk de definitieve Wtl-beschikking en worden de tegemoetkomingen binnen 6 weken na ontvangst uitbetaald aan de werkgever.

Wat is het Loonkostenvoordeel?
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is voor werkgevers die één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst houden.

Er zijn in totaal vier categorieën LKV:
  • LKV in dienst nemen oudere werknemers (maximaal € 6.000, – per jaar, maximaal 3 jaar)
  • LKV in dienst nemen arbeidsgehandicapten (maximaal € 6.000, – per jaar, maximaal 3 jaar)
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapten (maximaal € 6.000, – per jaar, maximaal 1 jaar)
  • LKV Banenafspraak (maximaal € 2.000, – per jaar, maximaal 3 jaar)
Is een van jouw werknemers op of na 1 januari 2018 gaan werken bij een nieuwe werkgever of herplaatst én behoort hij/zij tot 1 van de 4 doelgroepen van het LKV? Dan kun je voor deze werknemer het LKV aanvragen via de loonaangifte. Om dit te aan te vragen heb je een kopie van de werknemer zijn/haar doelgroep verklaring LKV nodig.

Naast het LKV heb je ook het lage-inkomensvoordeel (LIV). Er kan sprake zijn van het LIV wanneer er binnen de organisatie werknemers zijn die rond de 100% – 125% van het wettelijk minimumloon verdienen.
Er zijn 2 aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LIV:

  • Je werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren in het jaar hebben waarover je de LIV-vergoeding wilt ontvangen.
  • Je werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.

Zo heb jij de grootste kans op een 100% correcte (voorlopige) Wtl-beschikking.
Het UWV verstuurt uiterlijk eind maart de voorlopige beschikking Wtl over 2022. Het kan voorkomen dat werknemers waarbij wél recht is op het loonkostenvoordeel niet op de beschikking vermeld staan. Is jullie salarisadministratie op orde? Wanneer jij nu al zorgt voor een kloppende salarisadministratie, heb je straks de grootste kans op een 100% correcte definitieve beschikking en benut je de meeste financiële voordelen! Onze specialisten vertellen meer!

Recht op tegemoetkomingen “Wanneer iemand in dienst treedt met een afstand tot de arbeidsmarkt, heb je recht op tegemoetkomingen vanuit de Belastingdienst. Je vraagt hiervoor een doelgroep verklaring aan bij het UWV. Deze moet binnen 3 maanden na de datum van indiensttreding worden aangevraagd. Om ervoor te zorgen dat dit vervolgens terug komt op de Wtl-beschikking is het van belang dat dit correct is toegepast binnen het salarispakket en met de Loonaangifte wordt verstuurd naar de Belastingdienst.”
Bij de voorlopige berekening ontvang je specificaties over 2021. Je ziet daarin voor welke werknemer(s) er recht is op het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV en welk bedrag daarbij hoort.
Na ontvangst van de voorlopige Wtl-beschikking heb je als werkgever tot 1 mei om correcties door te voeren of om aan te geven of er nog dingen moeten worden gewijzigd. “Het is belangrijk dat werkgevers goed controleren of de juiste werknemers staan aangevinkt binnen het salarispakket, inzicht hebben in wat er nog komen gaat vanuit het UWV en de Gemeente, en voorwerk hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de beschikking zo correct mogelijk is”. Inzicht is enorm belangrijk omdat je ook te maken kunt krijgen met overlap van periode.

Om hiervan een beter beeld te schetsen hebben wij een voorbeeld scenario gecreëerd:
Werknemer A gaat op 27 december 2020 in dienst en binnen drie maanden moet er een aanvraag doelgroepverklaring ontvangen zijn bij het UWV. Het UWV heeft daarbij ook weer drie maanden om een beoordeling te geven en de beoordeling komt daarom op 26 juni 2021 bij de werkgever terug. Dit kan vervolgens worden toegepast in het salarispakket. Echter heeft de werkgever tot en met 1 mei 2021 de tijd om een correctie op de voorlopige Wtl-beschikking te geven, en ontvangt hij op 14 juli 2022 zijn definitieve beschikking waar werknemer A niet op staat.