Flexwerk flink beperkt in nieuw akkoord tussen bonden en werkgevers

De Volkskrant schrijft op basis van ingewijden dat vakbonden en werkgevers “op hoofdlijnen” een akkoord hebben gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt. Opvallende onderdelen uit dit vermeende akkoord zijn een sterke beperking van flexwerk, een verbod op nulurencontracten en een uurprijs voor zelfstandigen van minstens 35 euro. Inmiddels is het advies van de SER hier te lezen (.pdf).

De plannen hebben de steun van vakbeweging en werkgevers en zijn verpakt in een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over toekomstig kabinetsbeleid.

De huidige arbeidsmarkt met miljoenen zzp’ers en flexwerkers brengt onzekerheid mee, concludeerde de commissie-Borstlap vorig jaar. Bij deze arbeidsvormen is er onzekerheid rond de kans op een huis, voldoende inkomsten om een gezin te stichten en afdoende bescherming bij ziekte en ontslag.

Verschillen tussen flexwerk en vaste dienst moeten minder groot worden, aldus de SER.

Nulurencontracten verdwijnen in het nieuwe voorstel. Een baan mag wel flexibel worden ingevuld, maar een werknemer moet een urengarantie hebben. Voor zelfstandigen is een uurloon van 35 euro bruto voorzien. Krijgt een als zelfstandige ingehuurde werknemer per uur minder betaald, moet er een loondienstverband komen.

In ruil voor het minimum tarief wordt wel de zelfstandigen aftrek afgebouwd en dienen zzp’ers zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en moeten ze verplicht pensioen opbouwen. Ook moeten er ruimere mogelijkheden worden voor zelfstandigen om collectief te onderhandelen.

De Volkskrant ziet diverse problemen met de voorstellen: “Het minimumuurloon [lost] de verdringing van werknemers door zelfstandigen aan de bovenkant van de arbeidsmarkt niet op. De verpleegkundige die op vrijdag ontslag neemt om op maandag terug te keren als zzp’er, verdient al meer dan 35 euro bruto per uur.”

Verder zit in het akkoord meer ruimte voor ‘interne flexibiliteit’, waarbij werkgevers bij minder werk mensen tot 20 procent van de tijd naar huis kunnen sturen. Ook wordt loonbetaling bij ziekte wordt in het voorstel veranderd: waar werknemer en werkgever nu nog twee jaar samen aan re-integratie kunnen werken, wordt dat straks één jaar. Daarna volgt een keuring door UWV of een verzekeraar om ander werk te zoeken.

Leden van bonden moet nog over de plannen stemmen.

De NVJ is verheugd over het feit dat haar langdurige inspanningen voor billijke minimumtarieven voor freelance journalisten hiermee worden beloond. ‘In onze lobby in politiek Den Haag én in de gesprekken met werkgevers hebben wij ons sterk gemaakt voor een aanvaardbaar minimumtarief voor journalisten die op zzp-basis worden ingeschakeld’, aldus Thomas Bruning van de NVJ.